Vi styrker vores kunders performance gennem
forretningsdrevet HR


Rikke Uldal

Rikke er Managing Partner og har i sit seneste job haft sin gang som HR Direktør for PANDORA A/S og har mere end 20 års professionel erfaring i arbejdet med HR, både på nationalt og internationalt plan.

Rikke Uldal har yderligere beskæftiget sig i størstedelen af sin karriere med HR udvikling og konceptudvikling såsom værdi implementering, MUS-udvikling, ledelse & topledelsesrådgivning, lederuddannelse, personaleledelse, employer branding, talent management, rekruttering på alle niveauer såvel opbygning af flere HR afdelinger herunder HR procesoptimering m.m.

Rikke Uldal har blandt andet erhvervserfaring inden for Retail, Tekniske/Ingeniør, Pharma og konsulentbranchen.

Er desuden certificeret i flere forskellige personprofilanalyse- samt rekrutteringsværktøjer


Charlotte Sommer Madsen

Charlotte er Managing Partner og er en stærk strategisk og analytisk rådgiver, der tænker i muligheder og løsninger. Ledelse betragtes af Charlotte som en selvstændig disciplin der skal trænes og udvikles – en disciplin som kræver livslang læring og forudsætter mod, selvindsigt og nysgerrighed. Charlotte har selv mange års ledererfaring fra danske og internationale virksomheder.

Charlotte har sin fortid som direktør i analysebranchen og har fra denne platform specialiseret sig i at udvikle succesfulde ledere og medarbejdere. Charlotte er uddannet på CBS i HD Afsætningsøkonomi, samt fra Aarhus Universitet med en Master i Positiv Psykologi. Derudover har hun en NLP Master, proceskonsulentuddannelse samt coachuddannelse. Er desuden certificeret i flere personprofilanalyseværktøjer. Charlotte mestrer at arbejde i et spændingsfelt mellem udvikling af mennesker og strategisk forretningsforståelse.


Pia Skanvig Maretti

Pia er Associate Consultant og har mere end 25 års erfaring med både HR, marketing og kommunikation. Har været leder af adelinger hos både Kromann Reumert og Magnusson samt omfattende erfaring fra medicinal industrien i forbindelse med rekruttering med et mere internationalt perspektiv.

Pia løser alle opgaver inden for rekrutteringens A-Z, herunder udarbejdelse af jobannoncer, publiceringsstrategi, facilitering af interviews, udarbejdelse af kontrakter mv. Ligeledes erfaring med onboarding og employer branding udvikling, mål, interviews samt afskedigelser og opbygning af alumni.


Frida Sørensen

Frida er HR Associate, og hun læser lige nu Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation (HA(Kom.)) på Copenhagen Business School.

Frida er meget bevidst om sin interesse inden for HR, og vil derfor videreuddanne sig inden for området på sin kandidat på Copenhagen Business School.

Vores Vision:

Vi vil levere totalentreprise på forretningsdrevet HR.

Vores Ambition:

Vi styrker vores kunders performance gennem forretningsdrevet HR.

Vores Kerneværdier:

Vi er forretningsdrevet:

  • Vi arbejder med et strategisk mind-set
  • Vi sætter os ind i kundens behov
  • Vi har fokus på bundlinjen

Vi skaber synergier:

  • Vi skaber eksekveringskraft gennem mennesker
  • Vi udfordrer ved kvalificeret sparring
  • Vi arbejder på langvarige relationer

Vi binder sløjfer:

  • Vi inspirerer til samspil og timing
  • Vi opbygger tværgående samarbejder
  • Vi binder organisationen sammen