Vi styrker vores kunders performance gennem
forretningsdrevet HR


Rikke Uldal

Rikke er Managing Partner og har i sit seneste job haft sin gang som HR Direktør for PANDORA A/S og har mere end 20 års professionel erfaring i arbejdet med HR, både på nationalt og internationalt plan.

Rikke Uldal har yderligere beskæftiget sig i størstedelen af sin karriere med HR udvikling og konceptudvikling såsom værdi implementering, MUS-udvikling, ledelse & topledelsesrådgivning, lederuddannelse, personaleledelse, employer branding, talent management, rekruttering på alle niveauer såvel opbygning af flere HR afdelinger herunder HR procesoptimering m.m.

Rikke Uldal har blandt andet erhvervserfaring inden for Retail, Tekniske/Ingeniør, Pharma og konsulentbranchen.

Er desuden certificeret i flere forskellige personprofilanalyse- samt rekrutteringsværktøjer


Charlotte Sommer Madsen

Charlotte er Managing Partner og er en stærk strategisk og analytisk rådgiver, der tænker i muligheder og løsninger. Ledelse betragtes af Charlotte som en selvstændig disciplin der skal trænes og udvikles – en disciplin som kræver livslang læring og forudsætter mod, selvindsigt og nysgerrighed. Charlotte har selv mange års ledererfaring fra danske og internationale virksomheder.

Charlotte har sin fortid som direktør i analysebranchen og har fra denne platform specialiseret sig i at udvikle succesfulde ledere og medarbejdere. Charlotte er uddannet på CBS i HD Afsætningsøkonomi, samt fra Aarhus Universitet med en Master i Positiv Psykologi. Derudover har hun en NLP Master, proceskonsulentuddannelse samt coachuddannelse. Er desuden certificeret i flere personprofilanalyseværktøjer. Charlotte mestrer at arbejde i et spændingsfelt mellem udvikling af mennesker og strategisk forretningsforståelse.

Vores Vision:

Vi vil levere totalentreprise på forretningsdrevet HR.

Vores Ambition:

Vi styrker vores kunders performance gennem forretningsdrevet HR.

Vores Kerneværdier:

Vi er forretningsdrevet:

  • Vi arbejder med et strategisk mind-set
  • Vi sætter os ind i kundens behov
  • Vi har fokus på bundlinjen

Vi skaber synergier:

  • Vi skaber eksekveringskraft gennem mennesker
  • Vi udfordrer ved kvalificeret sparring
  • Vi arbejder på langvarige relationer

Vi binder sløjfer:

  • Vi inspirerer til samspil og timing
  • Vi opbygger tværgående samarbejder
  • Vi binder organisationen sammen