Distanceledelse og selvledelse ruster apotekerne til ny virkelighed // februar 2022

Et trivselsprojekt mellem A-apoteket og konsulentvirksomheden HRperformance, og støttet af Velliv Foreningen, har sat fokus på de udfordringer, et stigende antal apoteksenheder fører med sig. Via fysiske kurser i distanceledelse og e-learningskurser i selvledelse er både apotekere og medarbejdere blevet rustet til de nye tider, hvor lederne skal slippe noget kontrol og de ansatte tage mere ansvar. 

Ændringen af apotekerloven i 2015, der gør det muligt for hver apoteker at eje op til otte enheder, har både givet danskerne flere steder at gå på apoteket og ændret hverdagen for apotekere og ansatte. For det kræver noget af en leder at have flere forskellige fysiske arbejdspladser. Henrik Krog Jensen er en del af A-apoteket, der har over 200 apoteker, apoteksfilialer og -udsalg i Danmark. Med sine i alt fem enheder i Herning/Ikast-området – to hovedapoteker, to filialer og et apoteksudsalg – kan han genkende de udfordringer, det giver at være leder på distancen for i alt cirka 50 ansatte.  

Derfor valgte han, der også er en del af bestyrelsen i A-apoteket, at tage imod tilbuddet om at indgå i projektet, der blandt andet omfattede et kursus i distanceledelse afholdt i efteråret af HRperformance. Deltagerne var 30 ejerledere af apoteker og deres souschefer, der gav positive tilbagemeldinger i deres evaluering af kurset. Også Henrik Krog Jensen var meget tilfreds. 

”Jeg fik meget med fra det kursus. Jeg har reflekteret over, hvad min egen rolle er, for jeg kan ikke være leder på samme måde som før, jeg fik flere enheder. Det gælder om at være meget opmærksom: Hvad er der sket i ugens løb? Hvornår skal jeg ud til de enkelte enheder? Er der behov for et kort informationsmøde, hvor vi samles alle sammen? Den form for struktur på min egen distanceledelse er utrolig vigtig. Jeg fokuserer bl.a. på at vise tillid, være til rådighed og være tydelig om mine forventninger, men min rolle kan variere afhængigt af strukturen, f.eks. medarbejdersammensætningen. Er det rutinerede medarbejdere, der har været der i 14 år, eller er der nye medarbejdere, der har mere brug for, at jeg er fysisk til stede?” 

Distanceledelse kræver noget af begge parter 

Normalt deler Henrik Krog Jensen sin tid nogenlunde ligeligt mellem de to hovedapoteker i Herning og Ikast, men uanset hvordan han vælger at prioritere sin tid, skal han tage højde for den særlige udfordring ved distanceledelse, som stiller krav til både leder og medarbejdere, fortæller Rikke Uldal, Managing Partner i HRperformance.  

”Det kræver noget af medarbejderne at tage mere ansvar, og det er måske ikke alle, der ønsker det. På apotekerne er der tale om veluddannede personer med en høj faglighed, og måske har nogen det bedst med at fokusere på den faglighed og ikke få mere ansvar. Omvendt skal lederen selvfølgelig være klar til at give de ansatte, der er klar til mere ansvar, et mandat til selv at tage flere beslutninger,” siger Rikke Uldal. 

Henrik Krog Jensen har været opmærksom på begge dele i processen.  

”Jeg fungerer ikke godt, hvis jeg skal være leder på mikroniveau. Jeg forsøger i stedet at være tydelig omkring ansvarsfordelingen og give slip på kontrollen, for jeg ved, at mine medarbejdere er bedre end mig på nogle områder. I den forstand synes jeg ikke, det er svært at give det fra mig. Min oplevelse er også, at langt de fleste gerne være en del af et fællesskab og i en værdibaseret virksomhed, kræver det netop, at nogen tager ansvar. I den forbindelse kræver det situationsbestemt ledelse fra min side for at se, om en medarbejder er i flow med sine opgaver. For nogen er det fint ”bare” at ekspedere kunder, og det vigtige er jo, at vi hele tiden får løst alle opgaver, men de fleste medarbejdere vokser ved at få ansvar. Det forsøger jeg at praktisere, og jeg synes, at dette projekt understøtter den idé om ledelse.” 

Selvledelse en del af pakken 

Udover kurset i distanceledelse, der strakte sig over to dage, er apotekerne blevet udstyret med e-learningsmoduler i selvledelse. Modulerne er målrettet medarbejderne for netop at ruste dem til at stå mere på egne ben i en hverdag, hvor lederen til tider er langt væk.  

”Min souschef og jeg forsøger at massere den e-learning ind i organisationen, for det er ude på gulvet, at man kan mærke nogle forskelle, hvis medarbejderne får selvledelse ind under huden. Det kræver en indsats af mig som leder, for det er ikke noget, der bare kører af sig selv,” siger Henrik Krog Jensen. 

Konkret har han brugt MUS i slutningen af 2020 til at skubbe bag på den proces bl.a. ved at spørge, om medarbejderen havde gennemført modulet, og hvad udbyttet havde været.   

”Det er en stor opgave, men jeg synes, det har været besværet værd. Vi har et højt udgangspunkt i den forstand, at medarbejderne rater deres trivsel højt, så vi er godt kørende, men man kan altid blive bedre, og nu har de fået nogle værktøjer i forhold til selvledelse. Jeg håber, at det giver mere tilfredse medarbejdere, mindre sygefravær og i sidste ende bedre bundlinje.”  

Kultur- og trivselsmåling på vej 

Projektet begyndte med en kultur- og trivselsanalyse, som blev genudsendt den 3. januar 2022 til alle deltagere i projektet for at kunne sammenligne besvarelserne i de to kvantitative analyser, forklarer Charlotte Sommer Madsen, Managing Partner i HRperformance. 

”Det bliver en interessant afslutning på projektet at måle, om apotekerne og medarbejderne har fået ledelsesværktøjerne og e-learningsværktøjerne til at leve ude på apotekerne. Vi er meget spændte på, om værktøjerne viser sig i form af en endnu bedre trivsel på apotekerne,” afslutter Charlotte Sommer Madsen. 

Cirka 390 ledere og medarbejdere, svarende til cirka 15-20 procent af A-apotekets medlemmer, deltager i projektet. 

 

For yderligere information: 

Camilla Dyhring Müller, uddannelsesansvarlig i A-apoteket
camilla@a-apoteket.dk
Tlf. 49 76 64 00  

Rikke Uldal
Managing Partner i HRperformance
rul@hrperformance.dk
Tlf. 29 37 87 05 

Stort projekt undersøger apotekernes nye virkelighed // maj 2021

Siden 2015 er antallet af receptekspederende enheder i kølvandet på en ny apotekerlov steget med 65 procent – uden at antallet af medarbejdere er steget i samme tempo. For første gang bliver effekten af apotekernes nye virkelighed undersøgt i et samarbejde mellem A-apoteket og HRperformance, støttet af Velliv Foreningen.

Med den nye apotekerlov er et markant større antal apoteker skudt op over hele landet, uden at antallet af medarbejdere er steget – og en medfølgende ny og hård konkurrencesituation er opstået. Det giver potentielt nogle udfordringer, men hvilke? HRperformance og A-apoteket, der er en kæde med over 200 apoteker og apoteksfilialer, har i et storstilet projekt, støttet af Velliv Foreningen, som de første sat sig for at undersøge, hvad den nye virkelighed præcis betyder for de ansatte og lederne på apotekerne.

”Der er kommet nogle nye lag i det at drive apotek, end der var tidligere. Det er en ny virkelighed og problemstilling som apotekerne har stor fokus på,” lyder det fra direktør i A-apoteket Lars Holm Jensen, som uddyber, at apotekerne håndterer det meget individuelt.

15 hovedapoteker, hvilket involverer cirka 390 ledere og medarbejdere, svarende til cirka 15-20 procent af kædens medlemmer, der er tilknyttet A-apoteket, deltager i projektet.

”Det ville være logisk at konkludere, at forandringen medfører nogle nye udfordringer, men vi ved det reelt ikke. Det er tanken, at projektet skal identificere eventuelle problemstillinger i forbindelse med distanceledelse og selvledelse – og få skabt nogle værktøjer, som medarbejdere og ledere kan bruge de steder, hvor der er behov for det,” lyder det fra Lars Holm Jensen.

Afkast med mange facetter
Camilla Dyhring Müller, der er uddannelsesansvarlig i A-apoteket, mener, at et af projektets helt store styrker er, at det ikke kun henvender sig til ledere.

”Projektet involverer hele personalet og ikke kun lederne, da medarbejdere og ledere hver dag sammen løfter i flok. Vores mål er at give vores medlemmer nogle værktøjer, der kan styrke apoteket i hverdagen. Det kan give et afkast med mange facetter: Det er godt for fællesskabet, det kan sikre personalets sundhed og trivsel, give et bedre tilhørsforhold osv.,” mener den uddannelsesansvarlige i A-apoteket.

Ved at sætte fokus på de forventelige udfordringer, som den nye virkelighed kan have skabt, får apotekerne en øget mulighed for at få identificeret problemstillinger som de efterfølgende kan arbejde videre med. ”Et spændende projekt og jeg er meget spændt på at høre tilbagemeldingerne fra apotekerne. Os bekendt er der ikke lavet nogen tilsvarende undersøgelse eller noget projekt inden for den her branche, og det gør det endnu mere spændende for os at høre resultatet,” siger Camilla Dyhring Müller.

Distanceledelse er en af de sværeste discipliner
I HRperformance er de to managing partners Charlotte Sommer og Rikke Uldal mindst lige så spændte. Det er dem, der foretager undersøgelsen og efterfølgende skal give medarbejdere og ledere brugbare værktøjer.

”Der er ingen tvivl om, at apotekernes medarbejdere og ledere har ekstremt travlt, og vi taler om en gruppe, der har en enorm stor faglig selvrespekt, hvor man ikke vil gå på kompromis med netop den faglighed. Det kan være svært at allokere tid til andet end det faglige, men den nye virkelighed kalder formentlig på mere,” lyder det fra Charlotte Sommer, som peger på, at man med apotekerloven har fået mulighed for at åbne i alt otte apoteksenheder.

Derfor ser man i dag mange apoteksledere, som leder fra distancen.

”Distanceledelse er en af de sværeste discipliner, og ofte står lederne alene med den udfordring. Vores mål med hele projektet er at skabe bedre trivsel og performance generelt på apotekerne – og give lederne nogle gode værktøjer, så de kan tage distanceledelsesdisciplinen til sig,” siger Rikke Uldal fra HRperformance.

Projektet forventes at vare året ud.