Stort projekt undersøger apotekernes nye virkelighed

Siden 2015 er antallet af receptekspederende enheder i kølvandet på en ny apotekerlov steget med 65 procent – uden at antallet af medarbejdere er steget i samme tempo. For første gang bliver effekten af apotekernes nye virkelighed undersøgt i et samarbejde mellem A-apoteket og HRperformance, støttet af Velliv Foreningen.

Med den nye apotekerlov er et markant større antal apoteker skudt op over hele landet, uden at antallet af medarbejdere er steget – og en medfølgende ny og hård konkurrencesituation er opstået. Det giver potentielt nogle udfordringer, men hvilke? HRperformance og A-apoteket, der er en kæde med over 200 apoteker og apoteksfilialer, har i et storstilet projekt, støttet af Velliv Foreningen, som de første sat sig for at undersøge, hvad den nye virkelighed præcis betyder for de ansatte og lederne på apotekerne.

”Der er kommet nogle nye lag i det at drive apotek, end der var tidligere. Det er en ny virkelighed og problemstilling som apotekerne har stor fokus på,” lyder det fra direktør i A-apoteket Lars Holm Jensen, som uddyber, at apotekerne håndterer det meget individuelt.

15 hovedapoteker, hvilket involverer cirka 390 ledere og medarbejdere, svarende til cirka 15-20 procent af kædens medlemmer, der er tilknyttet A-apoteket, deltager i projektet.

”Det ville være logisk at konkludere, at forandringen medfører nogle nye udfordringer, men vi ved det reelt ikke. Det er tanken, at projektet skal identificere eventuelle problemstillinger i forbindelse med distanceledelse og selvledelse – og få skabt nogle værktøjer, som medarbejdere og ledere kan bruge de steder, hvor der er behov for det,” lyder det fra Lars Holm Jensen.

Afkast med mange facetter
Camilla Dyhring Müller, der er uddannelsesansvarlig i A-apoteket, mener, at et af projektets helt store styrker er, at det ikke kun henvender sig til ledere.

”Projektet involverer hele personalet og ikke kun lederne, da medarbejdere og ledere hver dag sammen løfter i flok. Vores mål er at give vores medlemmer nogle værktøjer, der kan styrke apoteket i hverdagen. Det kan give et afkast med mange facetter: Det er godt for fællesskabet, det kan sikre personalets sundhed og trivsel, give et bedre tilhørsforhold osv.,” mener den uddannelsesansvarlige i A-apoteket.

Ved at sætte fokus på de forventelige udfordringer, som den nye virkelighed kan have skabt, får apotekerne en øget mulighed for at få identificeret problemstillinger som de efterfølgende kan arbejde videre med. ”Et spændende projekt og jeg er meget spændt på at høre tilbagemeldingerne fra apotekerne. Os bekendt er der ikke lavet nogen tilsvarende undersøgelse eller noget projekt inden for den her branche, og det gør det endnu mere spændende for os at høre resultatet,” siger Camilla Dyhring Müller.

Distanceledelse er en af de sværeste discipliner
I HRperformance er de to managing partners Charlotte Sommer og Rikke Uldal mindst lige så spændte. Det er dem, der foretager undersøgelsen og efterfølgende skal give medarbejdere og ledere brugbare værktøjer.

”Der er ingen tvivl om, at apotekernes medarbejdere og ledere har ekstremt travlt, og vi taler om en gruppe, der har en enorm stor faglig selvrespekt, hvor man ikke vil gå på kompromis med netop den faglighed. Det kan være svært at allokere tid til andet end det faglige, men den nye virkelighed kalder formentlig på mere,” lyder det fra Charlotte Sommer, som peger på, at man med apotekerloven har fået mulighed for at åbne i alt otte apoteksenheder.

Derfor ser man i dag mange apoteksledere, som leder fra distancen.

”Distanceledelse er en af de sværeste discipliner, og ofte står lederne alene med den udfordring. Vores mål med hele projektet er at skabe bedre trivsel og performance generelt på apotekerne – og give lederne nogle gode værktøjer, så de kan tage distanceledelsesdisciplinen til sig,” siger Rikke Uldal fra HRperformance.

Projektet forventes at vare året ud.